ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษา “โครงการจ้างปรึกษาสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เปิดอ่าน 34

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ