การดำเนินคดีข้อหาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นความผิดตามประมวลรัษฎากร


เปิดอ่าน 648