คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่อต้านการทุจริตเนปาล เข้าศึกษาดูงานที่ดีเอสไอ


เปิดอ่าน 323

คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่อต้านการทุจริตเนปาล เข้าศึกษาดูงานที่ดีเอสไอ

          

             คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการสืบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ (Commission of the Investigation of Abuse of Authority- CIAA) เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมร่วมหารือกับ พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในประเด็นการสืบสวนสอบสวนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งการประสานงาน ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อปราบปรามการทุจริต