ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้เสียหาย คดีสืบสวนที่ 167/2565 กรณี การชักชวนให้ร่วมลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Instagram ในชื่อ Fongnamp

published: 9/11/2565 11:36:12 updated: 9/11/2565 11:37:23 406 views   TH
 

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้เสียหาย คดีสืบสวนที่ 167/2565 กรณี การชักชวนให้ร่วมลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Instagram ในชื่อ Fongnamp โดยตกลงจ่ายผลตอบแทนในอัตราสูง ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนตามที่ตกลง

ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมาก ประกอบกับดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงขอให้ผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าวทำการลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม Online

โดยท่านสามารถแสกน QR CODE ด้านล่างทำการนัดหมาย เพื่อเข้ามาให้ถ้อยคำแก่คณะพนักงานสอบสวนต่อไป 

หรือท่านสามารถเข้าลงทะเบียนได้โดยกดที่ลิงก์นี้
https://link.dsi.go.th/1Y3Gni

Documents related

Lasted Post

Related Post