สาระสำคัญของสัญญา การจัดจ้างซ่อมแซมและย้ายเครื่องปรับอากาศของกลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่: 19 ม.ค. 2566 14:16 น. ปรับรุง: 19 ม.ค. 2566 14:16 น. เปิดอ่าน 38 ครั้ง  
 

สาระสำคัญของสัญญา การจัดจ้างซ่อมแซมและย้ายเครื่องปรับอากาศของกลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง