ติดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

29 ตุลาคม 2556 10:51 น. เปิดอ่าน 65494 ครั้ง   EN
 

ท่านสามารถติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดังนี้

อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2831-9888  E-mail [email protected]

แผนที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 2 และ ชั้น 7

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2831-9888  E-mail [email protected]

 

แผนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 8 ฝั่งทิศตะวันตก

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2831-9888  E-mail [email protected]

 

แผนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ