สาระสำคัญในสัญญา รายการจัดจ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน ของกลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานจริยธรรม

23 พฤศจิกายน 2565 16:35 น. เปิดอ่าน 32 ครั้ง  
 

สาระสำคัญในสัญญา รายการจัดจ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน ของกลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานจริยธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง