สาระสำคัญในสัญญา รายการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสาร ประจำสำนักงานเลขานุการกรม ส่วนพัสดุและยานยนต์

เผยแพร่: 24 ม.ค. 2566 10:32 น. ปรับรุง: 24 ม.ค. 2566 10:32 น. เปิดอ่าน 28 ครั้ง  
 

สาระสำคัญในสัญญา รายการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสาร ประจำสำนักงานเลขานุการกรม ส่วนพัสดุและยานยนต์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง